logga mobil

IPU Profilanalys

Observera dock att analysen inte säger något om
moral, intelligens eller kunskaper

IPU Profilanalys

Hur påverkar ditt beteende andra i din omgivning?​ Hur vet du vad som bäst motiverar dina medarbetare? Och vad använder du som underlag vid utvecklingssamtal, rekrytering och karriärplanering?

Analysen hjälper dig att

  1. Få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt
    att arbeta.
  2. Tydligare se olika personers beteenden så att du blir medveten om deras individuella styrkor och svagheter.
  3. Skapa förståelse för varför det kan uppstå kommunikationsproblem mellan människor.
  4. Finna vägar för hur du ska kunna utveckla ditt beteende
    och samarbete med andra.
  5. Visa hur man genom att blanda olika beteendetyper kan utveckla samarbete och förbättra effektivitet och kvalitet.
  6. Förstå sina egna, och andra människors, motivation och drivkrafter.​